Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quyết định số 14/2008/QĐ-BYT ngày 2-4-2008 của Bộ Y tế ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế

Báo Nhân Dân
Gốc

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119549&sub=68&top=40