Quy định mới đối với ô tô tạm nhập khẩu miễn thuế của đối tượng được hưởng ưu đãi chưa làm thủ tục chuyển nhượng

Quy định mới đối với ô tô tạm nhập khẩu miễn thuế của đối tượng được hưởng ưu đãi chưa làm thủ tục chuyển nhượng

Ngày 26/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều...

9 liên quan

Dừng đăng kiểm xe ô tô biển ngoại giao chưa sang tên

Dừng đăng kiểm xe ô tô biển ngoại giao chưa sang tên

Chính phủ vừa ban hành quyết định mạnh tay hơn để chấm dứt tình trạng các xe ô tô mang biển 'ngoại giao'...

9 liên quan

Rà soát, xử lý xe mang biển ngoại giao 'rởm'

Rà soát, xử lý xe mang biển ngoại giao 'rởm'

Quyết định 14/2021 của Thủ tướng yêu cầu 4 bộ ngành rà soát các cá nhân đang sử dụng xe biển ngoại giao...

9 liên quan

Dừng đăng kiểm ôtô chưa làm thủ tục chuyển nhượng

Dừng đăng kiểm ôtô chưa làm thủ tục chuyển nhượng

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung về việc tạm nhập, tái xuất, tiêu hủy,...

9 liên quan

Quy định mới về xe tạm nhập miễn thuế chưa làm thủ tục chuyển nhượng

Quy định mới về xe tạm nhập miễn thuế chưa làm thủ tục chuyển nhượng

Người đang quản lý, sử dụng xe thuộc diện tạm nhập miễn thuế nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng phải thực...

9 liên quan

Quản lý xe ô tô được hưởng quyền ưu đãi nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng

Quản lý xe ô tô được hưởng quyền ưu đãi nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định...

9 liên quan