Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quyết liệt cho mục tiêu Quản lý và phát triển đô thị đến 2010

Theo kế hoạch đặt ra, đến năm 2010 diện tích nhà ở trên cả nước đạt mức bình quân 14 - 15m2 sàn/người; 100% hộ có nhà ở (tại khu vực đô thị đạt bình quân 15m2 sàn/người...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/09/17/085623/10260