Quyết liệt kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững

Gốc
ND - Kinh tế thế giới đang đứng trước những khó khăn gay gắt do bị tác động bởi sự suy giảm của nền kinh tế Mỹ và tình trạng giá vật tư, hàng hóa liên tục tăng cao. Thực tế khách quan đó đã, đang và sẽ tiếp tục tác động bất lợi đến nền kinh tế nước ta nói chung và đến việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2008 có ý nghĩa quan trọng này.

Tin nóng

Tin mới