Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quyết tâm cùng Việt Nam vượt qua thách thức

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

QĐND online -“Một miếng khi đói bằng một gói khi no, hy vọng các nhà tài trợ sẽ tiếp tục chung sức, hỗ trợ Việt Nam vượt lên đưa đất nước tiếp tục phát triển”...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.thegioivoivietnam.36003.qdnd