Quyết tâm đạt tăng trưởng cao, bền vững

Gốc
Sáng 20/10, Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội) với sự tham dự của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, các vị lão thành cách mạng, các vị khách quốc tế và 449 đại biểu Quốc hội.

Cần tận dụng tốt nhất thời cơ Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII diễn ra vào thời điểm sắp kết thúc năm 2009, năm mà tình hình thế giới có nhiều diễn biến sôi động. Khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế thế giới vẫn tiếp diễn, cùng với những biến đổi bất thường của thời tiết, khí hậu, gây ra những khó khăn, thách thức lớn đối với nhiều quốc gia. Những bất lợi đó đã tác động tiêu cực đến nước ta, làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm đáng kể, tình hình sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, việc làm và đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ; sự giám sát tích cực và có hiệu quả của Quốc hội; sự phấn đấu nỗ lực và sáng tạo của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và của toàn dân, chúng ta đã cơ bản thực hiện được mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khai mạc kỳ họp. Tốc độ tăng trưởng cả năm ước đạt 5-5,2%; sản xuất công nghiệp và xây dựng chuyển biến tích cực; sản xuất nông nghiệp phát triển khá; các ngành dịch vụ, trong đó có du lịch tiếp tục phát triển; chính trị - xã hội ổn định; an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại được tăng cường, góp phần nâng cao uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững không chỉ trước mắt mà cả những năm tiếp sau, nhất là nguy cơ về ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát cao trở lại. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Thời gian tới, chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động nắm bắt, tận dụng tốt nhất các thời cơ thuận lợi, khắc phục những khó khăn, yếu kém, tiếp tục có giải pháp thích hợp để phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 cao hơn năm 2009, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, tạo tiền đề cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm sau. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ, dân chủ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp. Còn những "điểm nghẽn" của tăng trưởng cần khai thông Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo trước Quốc hội một số vấn đề lớn về tình hình kinh tế, xã hội năm 2009 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2010. Đánh giá tình hình kinh tế, xã hội năm 2009, Thủ tướng cho biết, là một nền kinh tế có độ mở lớn, hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, khủng hoảng và suy thoái đã tác động nghiêm trọng đến kinh tế nước ta, nhất là xuất khẩu, đầu tư, du lịch. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế, xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010. Ảnh NĐT. Ở trong nước, hệ quả của các biện pháp kiềm chế lạm phát được thực hiện trong năm 2008 cùng với thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra làm trầm trọng thêm những khó khăn yếu kém của nền kinh tế; các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã thường xuyên cập nhật thông tin, phân tích tình hình và ngay từ đầu tháng 10/2008 đã có bước điều chỉnh mục tiêu hành động, xác định chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế cùng với việc kiềm chế lạm phát. Tại Kỳ họp thứ 5, Chính phủ đã trình và được Quốc hội chấp nhận điều chỉnh mục tiêu tổng quát, trong đó chuyển từ ưu tiên kiềm chế lạm phát sang ưu tiên ngăn chặn suy giảm kinh tế, một số chỉ tiêu cụ thể về kinh tế và ngân sách cũng đã được điều chỉnh. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trên cơ sở kết quả 9 tháng đầu năm và dự kiến mức thực hiện trong các tháng cuối năm, Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế, xã hội năm 2009: Ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá và tăng được nguồn lực đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế thế giới suy thoái; bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có kết quả việc bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, những vùng khó khăn; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển mới trong điều kiện kinh tế suy giảm; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm đạt được những kết quả tích cực; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thẳng thắn chỉ ra 5 hạn chế, yếu kém của tình hình kinh tế - xã hội năm 2009. Đó là: Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 thấp nhất trong 10 năm gần đây; các cân đối vĩ mô của nền kinh tế chưa thật vững chắc; kết cấu hạ tầng, nguồn lực và thể chế kinh tế thị trường chưa có bước cải thiện đáng kể, hiện vẫn là những điểm nghẽn của tăng trưởng; tác động của suy giảm kinh tế, việc bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội còn nhiều khó khăn; Kết quả cải cách hành chính vẫn còn thấp. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2010, Thủ tướng nhấn mạnh phải tập trung mọi nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng cường sự ổn định của kinh tế vĩ mô và ngăn chặn lạm phát cao trở lại; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện một bước đời sống nhân dân; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm 2006-2010 Ngay trong ngày làm việc đầu tiên 20/10, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII nhận được 1.687 ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước tập trung vào một số vấn đề lớn như: đánh giá hiệu quả gói kích cầu kinh tế; vấn đề lao động, việc làm, đời sống nhân dân; vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm; vấn đề an toàn giao thông và phòng chống tham nhũng.

Tin nóng

Tin mới