Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quyết tâm xây dựng Đô Lương trở thành thị xã

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025 với mục tiêu xây dựng Đô Lương trở thành thị xã; vừa qua, Kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện Đề án 'Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030'. Đây là điều kiện quan trọng để huyện thực hiện tốt mục tiêu đề ra.

Nhộn nhịp phố đêm ở thị trấn Đô Lương. Ảnh: P.V

Nhộn nhịp phố đêm ở thị trấn Đô Lương. Ảnh: P.V

Tập trung triển khai Đề án đô thị Đô Lương

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình đã xác định trong Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030”, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng huyện Đô Lương thành thị xã. Xác định rõ tư tưởng và trách nhiệm của nhân dân trong việc đồng thuận, ủng hộ cấp ủy, chính quyền trong việc giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu của Đề án, phát huy ý chí tự lực, tự cường... đến quy hoạch xây dựng đô thị Đô Lương, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ... Qua đó, chỉ đạo các tổ chức, các cấp chính quyền, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể.

Thời gian qua, huyện Đô Lương tập trung thực hiện quy hoạch tổng thể và chi tiết các vùng, ngành, lĩnh vực là cơ sở để thu hút và bố trí các nguồn lực hướng đến mục tiêu đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, xây dựng thị xã Đô Lương theo tinh thần Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và huyện, hiện nay huyện đang triển khai và thực hiện xây dựng đồng thời các quy hoạch như: Triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030”;

Tiếp tục hoàn thiện Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương (diện tích 7.930 ha, gồm: Thị trấn Đô Lương hiện hữu, toàn bộ diện tích 11 xã Bồi Sơn, Tràng Sơn, Đặng Sơn, Đông Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Đà Sơn, Lạc Sơn, Lưu Sơn và một phần diện tích xã Thịnh Sơn, Hòa Sơn); Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm mới đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương với diện tích quy hoạch là 270 ha, làm cơ sở thu hút đầu tư xây dựng các khu chức năng: Hành chính, văn hóa giáo dục, thể thao, dịch vụ, thương mại và các khu nhà ở góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Đô Lương; Hoàn chỉnh xây dựng Dự án Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương…

Cùng với đó, huyện lập Chương trình phát triển đô thị Đô Lương đến năm 2030 và lập Đề án công nhận đô thị Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV và trở thành thị xã phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ.

Chỉnh trang, làm đẹp bộ mặt đô thị Đô Lương. Ảnh: PV

Chỉnh trang, làm đẹp bộ mặt đô thị Đô Lương. Ảnh: PV

Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch huyện Đô Lương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 18/8/2022.

Điểm sáng thu hút đầu tư

Thời gian qua, huyện Đô Lương đạt được kết quả rất khả quan trong lĩnh vực thu hút đầu tư, đó là có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, may mặc, bất động sản…Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu trở thành thị xã trước năm 2030, huyện tiếp tục đổi mới hoạt động trong lĩnh vực này, ngoài triển khai tốt cơ chế, chính sách đặc thù đã có thì tiếp tục tập trung thu hút các nguồn vốn đầu tư, dự án từ nước ngoài, phát huy nội lực bên trong để thực hiện các dự án có hiệu quả. Tiến hành bám sát quy hoạch để thu hút các dự án đồng bộ, từ đó, thu hút được các cụm công nghiệp phù hợp trên địa bàn, tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa phương.

Tiếp tục quy hoạch mở rộng các cụm công nghiệp Lạc Sơn và Thượng Sơn để tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư lớn, xây dựng phát triển kinh tế huyện nhà. Tích cực thu hút các dự án đầu tư vào các lĩnh vực, các địa bàn, các cụm công nghiệp nhỏ; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển ổn định, bền vững ngành dịch vụ, thương mại, du lịch, hình thành chuỗi du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái; Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, xây dựng thị trấn Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các công trình làm đẹp đường phố. Ảnh: P.V

Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các công trình làm đẹp đường phố. Ảnh: P.V

Đặc biệt, huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiến hành đầu tư các lĩnh vực theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, lấy cải cách hành chính là khâu đột phá trong thu hút đầu tư, chuyển biến tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư; công khai thủ tục hành chính trên cơ sở đơn giản hóa, hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp đầu tư, đặc biệt là sự thay đổi căn bản về hình thức tiếp cận, tạo môi trường thuận lợi nhất có thể, nhằm tạo dựng niềm tin vững chắc với các đối tác đầu tư. Để thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư trong thời gian tới không chỉ dừng lại ở các giải pháp cơ bản nêu trên, mà phải thực hiện đồng bộ với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Trong quá trình thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030” và trên cơ sở các quy hoạch cụ thể theo vùng, theo ngành và lĩnh vực, huyện tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội bảo đảm quy hoạch và lộ trình. Xác định rõ các công trình trọng điểm, thiết yếu, tạo động lực phát triển như: Đường vành đai nối từ QL7C đến QL7; Xây dựng đường giao thông ven sông Lam, huyện Đô Lương; Di dời, nâng cấp đường dây 110 kV và điều chỉnh hạ ngầm tuyến 35 kV; Xây dựng cầu bắc qua sông Lam; Xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể dục, thể thao huyện Đô Lương; Quảng trường Trung tâm huyện; Trung tâm Hội nghị huyện; Xây dựng mở rộng, nâng cấp cụm công nghiệp Lạc Sơn, Thượng Sơn; Chỉnh trang đô thị Đô Lương...

Trong quá trình thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030”, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đô Lương rất cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành và sự ủng hộ, phối hợp của các đơn vị nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.