Quyết tâm!

Gốc
- Những lúc khó khăn như lúc này, đời sống người lao động chao đảo vì giá, nhìn lại những con số thất thoát, công nợ cứ hàng núi tiền, em thấy nản chí quá, bác ạ.

- Chú làm ăn gì mà chí với chả nản. Không buôn vàng, buôn đô được, thì người ta chạy sang nhà đất. Cái phố huyện bây giờ đất cũng nóng như đô thị. - Chả lâu nữa báo đài lại đưa tin các quan huyện, quan xã dính đến đất đai cho mà xem. Tham nhũng thường hay lặp lại các “mô hình” đi trước. Phải chống liên tục mới có thể ngăn chặn hoặc giảm liều lượng. - Nghe tin hôm 10.4, TPHCM thanh tra tiến hành việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở 5 đơn vị: Sở KHĐT, TCty Văn hóa Sài Gòn, UBND quận 2, 6 và huyện Bình Chánh. - Thanh tra những vấn đề gì? - Thứ nhất là có tuyên truyền pháp luật PCTN hay không? - Đảm bảo với bác ai cũng sẽ nói có. - Thứ hai, có nhận quà và nộp lại hay không? - Đảm bảo với bác ai có nhận, có nộp sẽ nói có, ai có nhận không nộp thì nói là không có nhận, lấy gì mà nộp. - Thứ ba là kê khai tài sản. - Đảm bảo là ai chưa khai sẽ khai, khai thế nào chỉ có trên biết. - Có chuyển đổi vị trí cán bộ theo quy định không? - Đảm bảo với bác chưa chuyển được vì cán bộ đang thiếu... - Thứ tư là người đứng đầu có định kỳ kiểm điểm trách nhiệm phòng ngừa, xử lý PCTN, có xử lý người đứng đầu khi đơn vị có tham nhũng hay không? - Câu này đã trả lời nhiều rồi, chưa xử lý bác đứng đầu nào cả. - Vậy chúng ta có quyết tâm PCTN hay không? - Đảm bảo với bác tất cả sẽ đồng thanh: Quyết tâm! Lý Sinh Sự

Tin nóng

Tin mới