Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

R-Type Command - Hiệu lệnh tập kết

Báo An Ninh Thủ Đô
Gốc

Trong nỗ lực ngăn chặn âm mưu của một chủng sinh vật lạ, Trái đất phái hàng trăm chiến đấu cơ đi phá hủy căn cứ của chúng, nhưng chẳng chiếc chiếc nào trở về.

Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Dang-choi/2008/11/3B9AEA6A