Theo Bộ KH-ĐT, tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm nay đạt 6,52%, trong đó nhóm ngành nông, lâm nghiệp-thủy sản tăng 3,57%, nhóm ngành công nghiệp-xây dựng tăng 7,09%, nhóm ngành dịch vụ tăng 7,23%. Thấy gì từ các con số trên?