​Sáng 11/3, UBND TP.HCM đã công bố quyết định thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm, cơ quan trực thuộc UBND TP và được thành lập theo thí điểm trong 3 năm của Thủ tướng Chính phủ.

Ra mat Ban Quan ly an toan thuc pham TP.HCM - Anh 1

Ra mắt Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM

Ban Quản lý an toàn thực phẩm có chức năng giúp UBND TP tổ chức thực thi pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Trước khi có quyết định thành lập, Sở Nội vụ TP.HCM có tờ trình Chính phủ xin thành lập Ban Ban Quản lý an toàn thực phẩm nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; khắc phục các bất cập, tồn tại, rào cản trong hoạt động phối hợp liên ngành...

Ban được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế và một số bộ phận trực thuộc các phòng, chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương. Vì vậy, Ban Quản lý an toàn thực phẩm chỉ là thêm bộ máy chứ không phình biên chế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, Ban Quản lý an toàn thực phẩm là đơn vị thí điểm đầu tiên của cả nước. Việc triển khai thí điểm điểm thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm sẽ thống nhất một đầu mối quản lý chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, nuôi trồng đến chế biến.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm hoạt động hiệu quả sẽ góp phần rất lớn cho vấn đề duy trì hoạt động của ban trong tương lai và giải quyết có hiệu quả vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố.

Lợi thế đầu tiên mà Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM có được là giám sát và xử phạt ngay khi phát hiện vi phạm. So với trước đây, để làm được điều này phải có được sự phối hợp của 3 Sở Y tế, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Sở Công thương.

"Khi mà việc thanh tra đi về một mối, với việc không phải ngồi chờ quyết định của thanh tra liên ngành mới có thể xử lý thì chúng ta sẽ làm kịp thời nhanh gọn và xử lý quyết liệt", bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết.

Ngoài ra, Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cũng sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm cuối cùng trước lãnh đạo thành phố về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh được tình trạng "cha chung không ai khóc" như trước kia.

An Nhiên