Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) ngày 17.1 đã ra mắt Bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm các chỉ số thành phần như VNMidcap, VN100, VNSmallcap, VNAllSahre bên cạnh chỉ số VN30 đã được triển khai từ năm 2012.

Các chỉ số thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index theo quy mô vốn hóa, các tiêu chí sàng lọc như tỷ lệ free-float, thanh khoản nhằm cung cấp cho nhà đầu tư thông tin đầy đủ và toàn diện về thị trường.

T.Xuân