Công ty IPM và NXB Văn học vừa xây dựng tủ sách Just For Teen, tập hợp các ấn phẩm dành cho lứa tuổi mới lớn.

(TT&VH) - Sản phẩm đầu tiên được mua bản quyền, dịch và ra mắt là bộ 3 tập truyện: Bí mật mùa Hè, Yêu lầm giận vội và Giấc mơ táo bạo của nữ nhà văn người Anh Rosie Rushton. Tác phẩm của bà nhẹ nhàng sâu sắc, được độc giả tìm đọc, là sách gối đầu giường cho các thế hệ phụ nữ và còn trở thành khuôn mẫu sáng tác cho nhiều người cầm bút trên khắp thế giới. Bộ sách của Rosie Rushton được phát hành trên toàn quốc từ 15/10. H.C (TT&VH) - Công ty IPM và NXB Văn học vừa xây dựng tủ sách Just For Teen, tập hợp các ấn phẩm dành cho lứa tuổi mới lớn. Sản phẩm đầu tiên được mua bản quyền, dịch và ra mắt là bộ 3 tập truyện: Bí mật mùa Hè, Yêu lầm giận vội và Giấc mơ táo bạo của nữ nhà văn người Anh Rosie Rushton. Tác phẩm của bà nhẹ nhàng sâu sắc, được độc giả tìm đọc, là sách gối đầu giường cho các thế hệ phụ nữ và còn trở thành khuôn mẫu sáng tác cho nhiều người cầm bút trên khắp thế giới. Bộ sách của Rosie Rushton được phát hành trên toàn quốc từ 15/10. H.C