Võ sư Phạm Phong và cuốn sách về lịch sử võ học.

Cuốn sách do Võ sư Phạm Phong, Phó chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Giám đốc Trung tâm UNESCO Bảo tồn – Phát triển Văn hóa, Thể thao dân tộc Việt biên soạn, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin phát hành.

Sách dày 784 trang gồm hai chương, 12 mục, hơn 80 tiểu mục khái quát quá trình hình thành, các giai đoạn phát triển, các mốc son, sự kiện lịch sử oai hùng của nền Võ học dân tộc từ thời các Vua Hùng dựng nước đến nay.

Cuốn sách giới thiệu toàn bộ hệ thống Võ học Việt Nam bao gồm: Võ lý, Võ lễ, Võ đạo, Võ cử, Võ thuật, Võ y (Y võ) Võ nhạc, Võ phục; sự nghiệp lẫy lừng của các bậc Tổ nghiệp; Tiên đế, anh hùng dân tộc đại võ công; các di tích, vùng đất võ, các khoa cử, danh nhân võ học có nhiều đóng góp vào nền võ học, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, sách còn giới thiệu rất nhiều bài võ cổ; các chủng loại binh khí đặc dụng mà cha ông ta đã sử dụng để đánh thắng tất cả các đội quân xâm lược.

Với tất cả tâm huyết về nền Võ học dân tộc, tác giả Phạm Phong đã vượt qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, bỏ nhiều thời gian, công sức điền dã, sưu tầm tư liệu, hiện vật, gặp gỡ các dòng tộc, môn phái, võ sư tâm huyết trong cả nước; dày công nghiêu cứu biên soạn cuốn sách với mong muốn góp phần bảo tồn, chấn hưng nền Võ học uyên bác, độc đáo của cha ông, làm cho nền Võ học Việt mãi mãi lưu truyền cho các thế hệ sau.