Ra mắt giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Gốc
Sáng nay 26/11, Bộ Tài chính tổ chức khai trương Giao diện mới Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Bộ Tài chính (http://mof.gov.vn) và Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước - KBNN (http://vst.mof.gov.vn).

Theo Bộ Tài chính , giao diện mới Cổng TTĐT của Bộ Tài chính được thiết kế theo hướng đơn giản, thân thiện với bạn đọc, nâng cao tính tích hợp ứng dụng dịch vụ công điện tử hiện đại, được sắp xếp thành những khối chính như: Khối tin tức; khối lĩnh vực quản lý nghiệp vụ của ngành tài chính; khối chỉ đạo điều hành tác nghiệp của Bộ Tài chính; khối nghiệp vụ của Bộ Tài chính với công dân; khối nghiệp vụ của Bộ Tài chính với doanh nghiệp ; khối liên kết Bộ Tài chính với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính.

Ra mắt giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính - Ảnh 1

Các đại biểu ấn nút khai trương Cổng TTĐT Bộ Tài chính.

Với mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam, trong đó mục tiêu phát triển Cổng TTĐT của các cơ quan Nhà nước được Chính phủ hết sức coi trọng và tập trung chỉ đạo. Thông qua hệ thống Cổng TTĐT sẽ là cầu nối quan trọng hình thành Cổng điện tử giao tiếp chính thức giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, giữa cơ quan Nhà nước với người dân, giữa cơ quan Nhà nước với doanh nghiệp trên môi trường internet.

Với tiêu chí lấy người dùng là trọng tâm, giao diện mới của Cổng đã được sắp xếp thành những khối chính như: Khối tin tức; Khối lĩnh vực quản lý nghiệp vụ của ngành tài chính; Khối chỉ đạo điều hành tác nghiệp của Bộ Tài chính (G2G); Khối nghiệp vụ của Bộ Tài chính với công dân (G2C); Khối nghiệp vụ của Bộ Tài chính với Doanh nghiệp (G2B) và Khối liên kết Bộ Tài chính các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính.

Ra mắt giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính - Ảnh 2

Giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Cổng TTĐT Bộ Tài chính thể hiện đẩy đủ thông tin, dịch vụ điện tử của toàn ngành, trong đó có Chuyên trang Tin tức Tài chính được thiết kế theo xu hướng tích hợp để tăng cường cung cấp tin tức sự kiện mang tính thời sự về lĩnh vực tài chính; Chuyên trang Bộ Thủ tục hành chính và dịch vụ công cung cấp toàn bộ thông tin về hướng dẫn sử dụng, đường truy cập trực tiếp đến dịch vụ công trực tuyến, các biểu mẫu điện tử, trạng thái xử lý hồ sơ trong giao dịch của ngành cho các tổ chức và cá nhân.

Bộ Tài chính cho biết, hiện tại đã có 57 thủ tục hành chính được xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (là dich vụ hành chính công cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch được thực hiện qua mạng).

Đến hết năm 2015, hầu hết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên của Bộ sẽ được cung cấp thống nhất, đầy đủ tại Chuyên trang này. Thời gian tới, Chuyên trang này sẽ tiếp tục phát triển để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến của ngành tài chính từ mức độ 3 trở lên nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Cũng trong sáng nay, Bộ Tài chính khai trương giao diện mới Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước (http://vst.mof.gov.vn). Đây là kênh giao tiếp để các công dân, tổ chức trong và ngoài nước có thể nhanh chóng tiếp cận với thông tin về hoạt động của Kho bạc Nhà nước, về quy trình thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Kho bạc Nhà nước.

Trước mắt, trong giai đoạn 2015-2016, Kho bạc Nhà nước sẽ cung cấp 3 ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3 trên Cổng TTĐT và trang dịch vụ công Kho Bạc Nhà nước.

Có thể nói, việc khai trương giao diện mới Cổng TTĐT Bộ Tài chính và Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước sẽ là nền tảng quan trọng để giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo ngành Tài chính có thể triển khai thành công Bộ Tài chính điện tử, Kho bạc Nhà nước điện tử trong Chính phủ điện tử theo định hướng của Chính phủ và của Bộ Tài chính.

VĂN HUY

Tin nóng

Tin mới