Ra mắt nguyệt san Văn chương Hồn Việt

Gốc
TT - Nhóm Văn chương Hồn Việt do nhà văn Triệu Xuân sáng lập vừa phối hợp với NXB Văn Học ra mắt nguyệt san Văn chương Hồn Việt (100 trang, khổ 20x28cm - ảnh) với chủ trương nội dung đăng tải tiểu thuyết, truyện ngắn, ký, thơ, phê bình lý luận, các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật... trong và ngoài nước.

Tin nóng

Tin mới