Ra mắt tập 3 hồi ký Trung kiên bất khuất

Gốc
(HQ Online)- Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 4-3, Ban đại diện các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Hà Nội đã giới thiệu tập 3 của cuốn hồi ký Kiên trung bất khuất do Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản.

Tập cuốn hồi ký Kiên trung bất khuất đã được chính thức xuất bản và ra mắt bạn đọc.

Là tập có số lượng trang dày nhất, nhiều tác giả viết nhất, tập 3 của cuốn “Kiên trung bất khuất” dày 442 trang, gồm 65 hồi ký của 59 tác giả (trong đó có 6 cố tác giả). Trước đó, năm 2005, tập 1 của cuốn hồi ký này được xuất bản chủ yếu nói về thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám và thời kỳ kháng chiến chống Pháp; tập 2 xuất bản năm 2006 chủ yếu về thời kỳ chống Mỹ.

Giới thiệu về tập sách, ông Nguyễn Văn Chiển, Phó trưởng Ban đại diện các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Hà Nội cho biết: Tập sách là những câu chuyện sinh động về cuộc đấu tranh cam go, khốc liệt trong gông cùm, dưới lưỡi lê, báng súng tàn ác kẻ thù, nêu gương sáng ngời về khí tiết người cộng sản của các đồng chí đã từng bị giam cầm ở nhà lao Hỏa Lò, Sơn La, Phú Quốc, Biên Hòa, Thừa Phủ (Huế), Sơn Tây, Hà Đông. Đặc biệt, các tác giả của những bài viết đều đã cao tuổi, là những chiến sĩ cách mạng không tiếc tuổi thanh xuân, chiến đấu và hiến dâng đời mình cho độc lập, thống nhất của Tổ quốc nay mong muốn trao truyền tinh thần đó, ý chí đó cho con cháu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông Chiển, tính giáo dục, tính chính xác trung thực của tác phẩm được đặc biệt coi trọng. Các sự kiện và nhân vật trong hồi ký được thẩm định thông qua Ban liên lạc các nhà tù, được ít nhất hai người biên tập lại, được một tập thể do Ban đại diện Cựu tù chính trị, tù binh của 16 nhà tù cử ra để xem xét đưa vào tập sách. Bản thảo được Phòng Lịch sử Đảng-Ban Tuyên giáo Thành ủy biên tập tiếp trước khi trình lãnh đạo Ban quyết định chuyển cho Nhà xuất bản Hà Nội.

Nguyễn Hà

Tin nóng

Tin mới