Ra mắt Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt

Gốc
Ngày 23.1 tại HN sẽ diễn ra lễ ra mắt Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt. Tại buổi lễ sẽ công bố quyết định thành lập Cty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt và quyết định thành lập lại các Cty con do tập đoàn đầu tư 100% vốn: TCty Bảo hiểm Bảo Việt, TCty Bảo Việt Nhân thọ và Cty quản lý Quỹ Bảo Việt.

Tin nóng

Tin mới