(Chinhphu.vn) - Thành lập trên cơ sở Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) chính thức ra mắt hôm nay (26/3).

Năm 2009, Bộ Giao thông vận tải đã cùng với Cục Đường bộ Việt Nam chuẩn bị một loạt vấn đề cho việc hình thành Tổng cục, như xây dựng quy chế quản lý, quy chế hoạt động, hình thành tổ chức, ổn định nhân sự…để Tổng cục có thể hoạt động ngay trong quý I/2010. Tại buổi lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng cho biết, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng hơn, đáp ứng những yêu cầu của Chính phủ về quản lý nhà nước trong ngành đường bộ ở cấp Tổng cục. Việc ra đời Tổng cục Đường bộ cũng là một trong những hoạt động thực hiện quá trình cải cách hành chính của Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Tổng cục Đường bộ Việt Nam có 10 Vụ, Ban chức năng, 14 đơn vị sự nghiệp và một Cục Quản lý xây dựng đường bộ. Tổng cục thực hiện 18 nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó, có trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành Giao thông vận tải đường bộ; quản lý, khai thác, bảo trì và quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thứ trưởng Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong năm 2010, Tổng cục sẽ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ cũng như làm tốt vai trò chủ đầu tư, quyết định đầu tư nhiều dự án quan trọng. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý vận tải, đặc biệt là an toàn giao thông cũng như nâng cao chất lượng đào tạo lái xe Trong điều hành cụ thể, Tổng cục sẽ đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các Khu đường bộ, phân cấp cho giám đốc các Sở Giao thông vận tải trong công tác quản lý dự án, quản lý vốn duy tu bảo trì đường bộ. Linh Đan