GS Hoàng Chương, Tổng Giám đốc kiêm Chủ nhiệm cơ quan Văn hiến Việt Nam vừa công bố ra mắt Trung tâm Phát triển Văn hiến Việt Nam tại TPHCM (số 778/45 đường Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận).