Rà soát Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Gốc
Chiều nay (14/1), tại trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp nghe các nội dung liên quan đến Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông; lãnh đạo các Vụ tham mưu; Cục Đường sắt Việt Nam; Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; Tổng công ty Đường sắt VN; Ban Quản lý dự án đướng sắt cùng các đơn vị liên quan cùng dự họp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp nghe các nội dung liên quan
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

Theo đó, Dự án này đã được Bộ GTVT tổ chức hội thảo báo cáo cuối kỳ và hội thảo lần 2 với các cơ quan Trung ương, Đảng, Chính phủ, các Nhà tài trợ, các chuyên gia, địa phương để lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, chuyên gia… vào ngày 12/11/2018; cuộc họp thẩm định nội bộ cho Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cũng đã được tổ chức tại Bộ GTVT vào cuối tháng 12 vừa qua.

Tại cuộc họp, Liên danh tư vấn Tedi-Tricc-Tedisouth phối hợp liên danh Tư vấn nước ngoài đã có báo cáo cụ thể các nội dung hoàn thiện sau Báo cáo cuối kỳ của Dự án. Cụ thể là bổ sung phương án phân kỳ đầu tư; đồng thời tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định nội bộ của Bộ GTVT và ý kiến các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục có những phân tích, đánh giá về về các nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì chỉ đạo Tư vấn và các bên có liên quan hoàn chỉnh Báo cáo.

Về các nội dung cụ thể, Bộ trưởng đề nghị Tư vấn dự thảo nội dung Báo cáo nghiên cứu tóm tắt. Đồng thời, tập trung các vấn đề về nghiên cứu về khả năng làm chủ công nghệ; so sánh các loại hình công nghệ ; làm rõ thêm về hiệu quả kinh tế - xã hội; xu hướng xã hội hóa….của Dự án.

K.A