Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Rà soát các đồ án quy hoạch và dự án đầu tư trong ranh giới dự kiến mở rộng Thủ đô

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 260/CT-TTg ngày 4/3/2008 và công văn số 2143/VPCP-NC ngày 3/4/2008 về việc tổ chức thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội...