Rà soát các dự án xi măng

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị đang đầu tư dự án sản xuất xi măng phải báo cáo Bộ trước ngày 30/6...

Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0808&home=detail&id=83e8a5ce300d8f&page=category