Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 936/ VPCP-KTTH, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc kiểm tra chuyên ngành, trên tinh thần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu hiện đang phải thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục, cấp nhiều chứng từ kiểm tra chuyên ngành, để thống nhất đề xuất phương án đổi mới kiểm tra chuyên ngành phù hợp, theo hướng giảm các loại giấy tờ, chứng nhận kiểm tra, nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, đầy đủ các chỉ tiêu, yêu cầu cần thiết về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch, môi trường…

Việc kiểm tra, rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I-2017.

Khánh Khoa