(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, kiến nghị hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2013.

Được biết, từ ngày 1/5/2012, chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP do Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành.

Chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày thực tế cán bộ, công chức và các đối tượng tham gia phối hợp trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; ngày thực tế cán bộ, công chức trực tiếp xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Mức chi bồi dưỡng cụ thể từ 50.000-100.000 đồng/ngày/người.

6 tháng đầu năm 2013, các địa phương tiếp 36.543 lượt công dân, 600 đoàn đông người đến khiếu nại, tố cáo với 3.535 vụ việc khiếu nại, 1.511 vụ việc tố cáo. So với cùng kỳ năm 2012 thì tình hình khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực hơn đó là giảm cả 3 tiêu chí, trong đó, số lượt người giảm 1,53%; số đoàn đông người giảm 7,41%; số vụ việc khiếu nại giảm 8,8%; số vụ việc tố cáo giảm 2,3%. Tình hình công dân khiếu kiện lên Trung ương vẫn có chiều hướng phức tạp. 6 tháng đầu năm có 1.407 lượt với 5.642 người và 211 lượt đoàn đông người đến Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.

Phan Hiển

Từ khóa: khiếu nại , tố cáo , tiếp công dân