Bộ Xây dựng vừa có văn bản hướng dẫn TP Hà Nội và 3 tỉnh còn lại thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về việc rà soát lại các dự án khu đô thị, khu dân cư và các dự án khác liên quan việc bố trí không gian thuộc địa giới Thủ đô mở rộng.