Rà soát nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Gốc
(NLĐ)- UBND TPHCM vừa chỉ đạo Ban Chỉ đạo 09 chịu trách nhiệm khẩn trương rà soát phương án xử lý tổng thể việc sắp xếp nhà, đất; cơ sở pháp lý các mặt bằng nhà, đất hiện do Tổng Công ty Lương thực Miền Nam quản lý, sử dụng trên địa bàn TP.

Tin nóng

Tin mới