(Infotv.vn) - Bộ Xây dựng vừa có Công văn yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, tổng hợp số liệu về nhu cầu nhà ở của một số đối tượng như người thu nhập thấp, học sinh, sinh viên...

Rà soát, tổng hợp số liệu về nhu cầu nhà ở của ngư