Bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua bảo hiểm, ai cũng mong quyền lợi của mình được bảo đảm khi xảy ra rủi ro. Tuy nhiên, đã có không ít trường hợp phát sinh tranh chấp giữa người mua và công ty bảo hiểm từ những cạm bẫy trong câu chữ của hợp đồng...