Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Rails và Merb cùng hợp nhất

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Hôm 23/12/2008, 2 đội phát triển các framework phát triển web Rails và Merb đã quyết định chấm dứt tình trạng đối đầu, hợp nhất lực lượng trong cùng một dự án.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12627&chnlid=20&t=pcolarticle