RAL chốt DS trả cổ tức và họp ĐHĐCĐ 2010

Gốc
(Vietstock) - CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 05/04 và ngày chốt danh sách vào ngày 07/04 để trả cổ tức và họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2010.

Cụ thể, công ty sẽ trả cổ tức đợt 2/2009 với tỷ lệ 12%. Thời gian thực hiện chi trả vào ngày 28/04. Đồng thời, công ty cũng dự kiến tiến hành họp Đại hội vào ngày 23/04 và sẽ thông báo địa điểm trong thời gian tới. Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại TPHCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán RAL vào những ngày 06, 07 và 08/04.

Tin nóng

Tin mới