Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 và tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 của CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (MCK: RAL).

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng) Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 05/04/2010 và 06/04/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền) Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 02 năm 2009 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2010 Nội dung cụ thể : Chi trả cổ tức đợt 02 năm 2009: Tỷ lệ cổ tức: 12%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng) Ngày thực hiện chi trả: Ngày 28/04/2010 Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán. Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Thống kê kế toán tài chính CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Số 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010: Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 23/04/2010 Địa điểm tổ chức: Thông báo sau. Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại TP. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán RAL vào những ngày 06, 07 & 08/04/2010.