(ĐTCK) CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) dự kiến, ngày 11/9 sẽ trả cổ tức đợt 1/2013 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.

Bà Ngô Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT RAL cho biết, Công ty sẽ đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2013 đã đặt ra là doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận 70 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, RAL đã đạt 63 tỷ đồng lợi nhuận. Trong 6 tháng cuối năm, RAL sẽ mở rộng hoạt động xuất khẩu sản phẩm phích nước sang thị trường Brazil . Để thâm nhập và phát triển thị trường phích nước tại Brazil, RAL sẽ xuất khẩu với giá cạnh tranh nên nhiều khả năng doanh số tăng, nhưng lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm có thể chưa cao.