Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

RamSan 500 được lưu đệm bằng RAM

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Texas Memory Systems (TMS) giới thiệu đĩa RamSan-500 dựa trên bộ nhớ flash, được lưu đệm (cache) bằng DRAM để làm tốc độ nhanh hơn.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=7734&t=pcolarticle