Rắn độc phi thân từ đèn trần, nhân viên kinh hãi bỏ chạy

Gốc
Con rắn độc bất ngờ lọt qua đèn trần văn phòng lao xuống khiến các nhân viên kinh hãi bỏ chạy.

Đ.T(theo Newsflare)

Nguồn VietnamNet https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/cong-dong-mang/ran-doc-phi-than-tu-den-tran-nhan-vien-kinh-hai-bo-chay-690505.html