Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Rau an toàn Yên Mỹ : Sản xuất giỏi , kinh doanh chưa tài

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Năm 2006, tại một số chợ có bánrau đựng trong túi ni lông ghi "An toàn- chất lượng cao”.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=55598