Trong nhu cầu ăn sạch của con người, tưởng đâu dễ mua nhất và rẻ nhất là rau. Nhưng trong thực tế hóa ra lại không phải như vậy. Thói quen chăm tưới rau của nhiều vùng quê vẫn là dùng phân người và phân súc vật.