Từ ngày 23/06 đến 22/07/2015, CTCP địa ốc Chợ Lớn (HNX: RCL) vẫn chưa mua được bất kỳ cp nào trong tổng số 90,000 cp đã đăng ký giao dịch của CTCP Địa ốc Đà Lạt (HNX: DLR).

Được biết, ông Trần Văn Châu hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT của RCL và cả DLR.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP địa ốc Chợ Lớn
- Mã chứng khoán: DLR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 134,346 CP (tỷ lệ 2.98%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: TRẦN VĂN CHÂU
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 90,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 134,346 CP (tỷ lệ 2.98%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/06/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/07/2015.

Phương Thảo