Real Madrid có chủ tịch mới

Gốc
Theo CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, đại hội cổ đông của CLB này đã nhất trí cử Vicente Boluda làm chủ tịch tạm thời của CLB, cho đến khi thực hiện một cuộc tuyển cử mới.

Tin nóng

Tin mới