Trong 9 tháng qua, khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết của REE đã tăng lên 384,8 tỷ đồng đã kéo lợi nhuận sau thuế giảm hơn 13%, chỉ còn hơn 535 tỷ đồng dù doanh thu tăng mạnh.

REE: 9 thang lo hon 384 ty dong tu cong ty lien ket - Anh 1

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016.

Theo báo cáo, trong quý III, doanh thu thuần của REE đạt 937,6 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ 2015. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh từ 31,5 tỷ đồng cùng kỳ 2015 lên 80,8 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế của REE quý 3 năm nay đạt 312,9 tỷ đồng, tăng 28% so cùng kỳ 2015.

Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 264,2 tỷ đồng, tăng gần 25%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu quý này đạt 793 đồng/cổ phiếu so với mức 746 đồng/cổ phiếu của cùng kỳ 2015.

Lũy kế 9 tháng năm 2016, REE đạt doanh thu thuần hợp nhất 2.357,7 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh từ hơn 9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái lên 384,8 tỷ đồng kỳ này. Chính khoản lỗ nặng từ công ty liên doanh, liên kết đã kéo giảm lợi nhuận trước thuế của REE xuống còn 668,7 tỷ đồng, giảm gần 8% so với cùng kỳ 2015. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 535,25 tỷ đồng, giảm hơn 13% so với mức 617,45 tỷ đồng của năm trước.

Tính đến 30/9/2016, tiền và các khoản tương đương tiền của REE giảm mạnh gần 52% so với đầu năm, còn 685,6 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng mạnh từ 381,5 tỷ đồng hồi đầu năm lên 771,05 tỷ đồng, trong đó, các khoản đầu tư đến ngày đáo hạn tăng vọt 134% lên 677,5 tỷ đồng là nguyên nhân khiến doanh thu tài chính 9 tháng của REE tăng mạnh lên 511 tỷ đồng từ mức 311,4 tỷ đồng cùng kỳ 2015.

Cũng tính đến 30/9, hàng tồn kho của REE là 880,2 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu kỳ.

Vân Hạ