RFC và TSC đã mua hết 1,8 triệu CP CDC

Gốc
Theo thông báo kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược của CTCP Chương Dương (mã CK: CDC), đã có 2 đơn vị mua hết 1,8 triệu CP phát hành của CDC với giá 25.000 đồng/CP.

Cty TNHH một thành viên tài chính caosu (RFC) đã mua 1,2 triệu CP, còn CTCK Thăng Long (TSC) đã mua 600.000 CP còn lại. Tổng khối lượng vốn huy động được là 45 tỉ đồng. Được biết, 1,8 triệu CP phát hành cho cổ đông chiến lược nằm trong tổng số 6 triệu CP mà CDC phát hành để tăng VĐL từ 64.657.150.000 đồng lên 124.657.150.000 đồng.

Tin nóng

Tin mới