Những ngày đầu tháng 2 trở lại đây, Sàn Giao dịch Vàng Sài Gòn liên tục đón nhận những kỷ lục mới với 7.250 lượng, tổng giá trị hơn 93 tỷ đồng.