Hệ điều hành BlackBerry 10 đang phải nỗ lực để cải thiện tình hình kinh doanh của BlackBerry và sự xuất thêm một số thiết bị mới có thể sẽ giúp hãng này làm ăn tốt hơn. Mới đây, hình ảnh dựng của hai smartphone mới BlackBerry Z30 và Z15 đã rò rỉ trên mạng.