Tài liệu từ Hiệp hội Bluetooth cho thấy rằng HTC đang chuẩn bị ra mắt một chiếc cân thông minh với sự hợp tác của hãng phụ kiện thể thao Under Armour. Chiếc cân này "dùng để đo trọng lượng và lượng mỡ của cơ thể", và nhiều khả năng kết nối Bluetooth của nó là để kết nối và truyền dữ liệu về cho smartphone lưu trữ, xử lý. Hiện tại trên thế giới cũng đã có một số công ty làm cân Bluetooth. Chưa có thông tin gì về ngày ra mắt chính thức, biết đâu chúng ta sẽ được thấy nó ở triển lãm CES vào tháng sau thì sao. Hiện tài liệu trên website của Hiệp hội Bluetooth đã bị gỡ xuống nhưng vẫn còn cache của Google.

Tài liệu từ Hiệp hội Bluetooth cho thấy rằng HTC đang chuẩn bị ra mắt một chiếc cân thông minh với sự hợp tác của hãng phụ kiện thể thao Under Armour . Chiếc cân này "dùng để đo trọng lượng và lượng mỡ của cơ thể", và nhiều khả năng kết nối Bluetooth của nó là để kết nối và truyền dữ liệu về cho smartphone lưu trữ, xử lý. Hiện tại trên thế giới cũng đã có một số công ty làm cân Bluetooth . Chưa có thông tin gì về ngày ra mắt chính thức, biết đâu chúng ta sẽ được thấy nó ở triển lãm CES vào tháng sau thì sao. Hiện tài liệu trên website của Hiệp hội Bluetooth đã bị gỡ xuống nhưng vẫn còn cache của Google.

Nguồn: Hiệp hội Bluetooth