Trong khi an toàn trong sử dụng rôbốt là vấn đề quan tâm hiển nhiên, thì các nhà khoa học cũng đặc biệt chú trọng đến sự nhạy cảm của rôbốt...Chi tiết...