Sau Liên hoan các ban nhạc trẻ với nhiều nỗi buồn, tới đây rock Việt có thể được an ủi hơn với "Rock your passion" - cuộc thi của các ban nhạc rock toàn quốc, bắt đầu từ Hà Nội vào ngày 5.12 và kết thúc vào 6.1.2008.