GD&TĐ - Chiến tranh đã đi qua 40 năm nhưng vết thương vẫn còn khắc sâu trong lòng mỗi người. Không ít gia đình lấy ngày 27/7 làm ngày giỗ người thân yêu đã cống hiến xương máu cho độc lập Tổ quốc, để sáng sớm tỉnh dậy, mẹ già lụi hụi run run đong bơ gạo nếp thổi xôi, thương nhớ nét cười con trai qua khói hương lay động...

Những vần thơ của người cựu chiến binh Hải Phòng - Nguyễn Đình Yên viết tặng mẹ đồng đội khiến nhiều người đọc mà rơi nước mắt...

MẸ THỔI XÔI

Kính tặng Mẹ đồng đội của tôi

Nguyễn Đình Yên