Rối Việt du diễn tại Phần Lan

QĐND Online – Những người yêu thích nghệ thuật rối Phần Lan mùa thu này sẽ được thưởng thức 16 trò rối nước đặc sắc của Việt Nam- một loại hình nghệ thuật độc đáo nổi tiếng thế giới- tại Trung tâm văn hóa Espoo ở Tapiola...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.tinvanhoa.34175.qdnd