(HNM) - Thông tin về sự hợp nhất Nhà hát chèo Hà Nội và Nhà hát chèo Hà Tây thời gian qua được dư luận quan tâm. Việc hợp nhất hay không, hợp nhất có làm mất đi một chiếu chèo quý của xứ Đoài xưa... là điều được đặt ra.