Chiếc Ferrari "hàng mã" nhắc Cầu thủ hay nhất thế giới 2008 nhớ đến vụ tai nạn mà anh gây ra hôm 8/1.